O SPOLEČNOSTI
DOTAČNÍ PROCES

Vážení čtenáři,

ať už si v těchto adventních dnech dopřáváte zaslouženého odpočinku, nebo naopak doháníte práci, nákupy dárků či výzdobu, určitě oceníte náš měsíční přehled zajímavých výzev, které pro vás pečlivě hlídáme a které byste rozhodně neměli přehlédnout.

V aktuálním čísle Dotačních novin vám z více než 306  aktuálně otevřených výzev pro soukromý sektor připomínáme především dlouho očekávanou 9. veřejnou soutěž programu TREND, podprogramu „Nováčci“ Technologické agentury ČR. Jedná se podporu vlastních výzkumných a vývojových aktivit pro žadatele, kteří doposud nerealizovali VaV aktivity. Dále informujeme o výzvě z programu EFEKT na podporu zavedení systémů hospodaření s energií v podobě energetického managementu, o podpoře na vydávání české literatury v překladu nebo také o podpoře na rozvoj sítě karavanových stání v Moravskoslezském kraji.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete s předstihem v naší aplikaci VIP Dotační manager.

Inspirativní čtení a krásné adventní dny vám přeje redakce Dotačních novin.

Cílem výzvy je nastartování vlastních výzkumných a vývojových aktivit u podniků, které doposud nerealizovali na pravidelné bázi vlastní VaV aktivity ani nákup VaV služeb od výzkumných organizací. Podpořit je možné podniky, které v posledních pěti letech nečerpaly podporu výzkumu a vývoje nad 1 mil. Kč.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Podporu lze čerpat na osobní náklady na výzkumné pracovníky, techniky a ostatní podpůrný personál (vč. odvodů za zaměstnavatele), náklady na materiál, stroje, přístroje a vybavení související úzce s řešením projektu, náklady na ochranu práv duševního vlastnictví, další drobný hmotný a nehmotný majetek, cestovné, další služby výlučně pro účely projektu.

ŽADATEL:
Hlavním žadatelem může být pouze podnik (tzn. právnické osoby či podnikající fyzické osoby vykonávající podnikatelskou činnost dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání nebo vykonávající hospodářskou činnost ve smyslu čl. 1 Přílohy 1 Nařízení) a dalším žadatelem musí být vždy minimálně jedna výzkumná organizace. Dále mohou být zapojeny i další podniky a další výzkumné organizace.

VÝŠE PODPORY:
Max. 80 % z celkových způsobilých výdajů a max. 15 mil. Kč na projekt.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 24. 11. 2022 do 11. 1. 2023.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Cílem výzvy je zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu a opatření nezbytných pro snižování energetické účinnosti.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Podporu lze čerpat na tvorbu dokumentů, organizaci (definici procesů, odpovědností, toků informací apod.), na přípravu systémů pro monitorování a vyhodnocování spotřeby energie a zavedení systému energetického managementu do praxe.

ŽADATEL:
Fyzické osoby podnikající, obchodní korporace – akciové společnosti, družstva, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti, veřejnoprávní právnické osoby.

VÝŠE PODPORY:
Max. 90 % z celkových způsobilých výdajů a max. 500 tis. Kč na projekt.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 1. 12. 2022 do 30. 4. 2023.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Cílem výzvy je podpora české literatury v překladu. Výzva je určena spisovatelům původní české literatury a překladatelům původních děl cizojazyčné literatury do českého jazyka.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Podporu lze čerpat např. na náklady na návrh obálky, grafické zpracování, sazbu, tisk, autorská práva nebo na propagaci.

ŽADATEL:
Právnické nebo fyzické osoby (se živnostenským oprávněním), které provozují kulturní a uměleckou činnost a poskytují veřejné kulturní služby.

VÝŠE PODPORY:
Max. 70 % z celkových způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 15. 11. 2022 do 15. 5. 2023.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Cílem výzvy je podpora rozvoje sítě karavanových stání na území Moravskoslezského kraje a také zkvalitnění infrastruktury kempů, která přispěje ke zvýšení komfortu návštěvníků kraje.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Podporu lze čerpat na vybudování karavanových stání včetně souvisejících servisních technologií, rekonstrukce nebo rozšíření sociálního zázemí kempu, rekonstrukce nebo vybudování sportovního zázemí kempu, rekonstrukce nebo vybudování orientačního systému v rámci kempu, propagaci.

ŽADATEL:
Fyzické osoby podnikající, společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, komanditní společnosti, veřejné obchodní společnosti, obce, svazky obcí, příspěvkové organizace obcí, spolky, obecně prospěšné společnosti a církevní právnické osoby. Žadatelem mohou být pouze vlastníci pozemků vhodných k vytvoření karavanových stání a vlastníci nebo provozovatelé kempů a rekreačních areálů.

VÝŠE PODPORY:
Max. 70 % z celkových způsobilých výdajů a max. 500 tis. Kč.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 2. 1. 2023 do 11. 1. 2023.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Naše společnost EU LEGAL ADVISORY slaví 10. narozeniny! 🎈


Máme radost, že v nás i nadále vkládáte svou důvěru a i v dalších letech doufáme, že vás nezklameme. 🤗

   

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CCF RESEARCH, a.s.

FacebookLinkedinE-mail

Copyright © 2022 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny

logo