O SPOLEČNOSTI
DOTAČNÍ PROCES

Vážení čtenáři,

ať už si v těchto adventních dnech dopřáváte zaslouženého odpočinku, nebo naopak doháníte práci, nákupy dárků či výzdobu, určitě oceníte náš měsíční přehled zajímavých výzev, které pro vás pečlivě hlídáme a které byste rozhodně neměli přehlídnout. V aktuálním čísle Dotačních novin jsme pro vás přichystali článek o podpoře na výstavbu výtahů v bytových domech, které doposud výtahem nedisponovaly a na rekonstrukce bezbariérových přístupů k nim.

Následně z více než 466  aktuálně otevřených výzev pro veřejný sektor pro vás vybíráme dvě výzvy z Operačního programu Životní prostředí, a to výzvu na podporu využívání obnovitelných zdrojů energie a výzvu na obnovu svahových nestabilit. Dále také vybíráme výzvu na podporu odkupu vlastnických práv k vodohospodářské infrastruktuře za účelem jejího scelování a snížení vysoké atomizace vlastnické struktury oboru vodovodů a kanalizací. 

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete s předstihem v naší aplikaci VIP Dotační manager.

Inspirativní čtení a krásné adventní dny vám přeje redakce Dotačních novin.

   

V posledních dnech jsme zaznamenali vysoký zájem o výzvu, kterou vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj Bytové domy bez bariér, a tak jsme pro vás připravili článek, který shrnuje podstatné informace k této výzvě. Pokud byste rádi získali podporu na odstraňování bariér při vstupu do bytového domu a do výtahu a výstavbu osobních výtahů v domech se čtyřmi a více nadzemními podlažími, pak určitě čtěte dále.

Více informací
Cílem výzvy je zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie jak ve veřejných budovách, tak v konečné spotřebě energie ve veřejné infrastruktuře.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Dotaci lze čerpat na výměnu zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody využívající fosilní paliva nebo elektrickou energii, rekonstrukce otopné soustavy a instalace tepelného čerpadla, kotle na biomasu, zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající OZE, solárně termických systémů, fotovoltaických systémů.

ŽADATEL:
Kraje, obce, státní podniky, dobrovolné svazky obcí, veřejnoprávní instituce, veřejné výzkumné organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti, městské části hl. města Praha, obchodní společnosti vlastněné 100 % veřejným subjektem.

VÝŠE PODPORY:
Max. 50 % z celkových způsobilých nákladů nebo dle výše konkrétních jednotkových nákladů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 24.08.2022 do 31.05.2023.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Cílem výzvy je podpora aktivit vedoucích ke stabilizaci a sanaci extrémních svahových nestabilit vzniklých v důsledku přírodních jevů.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Podporu lze využít na stabilizování a sanace svahových nestabilit a skalních řícení ohrožující zdraví, majetek a bezpečnost, a která jsou evidována v „Registru svahových nestabilit“.

ŽADATEL:
Obce, městské části hl. města Prahy, dobrovolné svazky obcí, rezortní organizace MŽP, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti, fyzické osoby podnikající i nepodnikající.

VÝŠE PODPORY:
Max. 80 % z celkových způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 16.11.2022 do 31.05.2022.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Cílem výzvy je podpora odkupu vlastnických práv k vodohospodářské infrastruktuře za účelem jejího scelování a snížení vysoké atomizace vlastnické struktury oboru vodovodů a kanalizací. 

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Dotaci lze využít na odkup vlastnických práv k vodovodům a kanalizacím, a to za účelem dosažení scelení majetku a převedení vlastnických práv pod kontrolu měst a obcí.

ŽADATEL:
Obce a svazky obcí (v případě, že mohou ručit svým majetkem nebo mají stabilní finanční zdroje, vodohospodářské společnosti s více než 90 % většinou kapitálové účasti měst a obcí.

VÝŠE PODPORY:
Max. 30 % z nejnižší ceny vzešlé z porovnání cen.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 02.01.2023 do 30.09.2025 nebo do vyčerpání alokace.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Naše společnost EU LEGAL ADVISORY slaví 10. narozeniny! 🎈


Máme radost, že v nás i nadále vkládáte svou důvěru a i v dalších letech doufáme, že vás nezklameme. 🤗

   

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CCF RESEARCH, a.s.

FacebookLinkedinE-mail

Copyright © 2022 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny

logo