Pro správné zobrazení povolte obrázky ↑

Dotační služby
Monitoring dotací
O SPOLEČNOSTI

Vážení čtenáři,

v úvodu Dotačních Novin pro soukromý sektor s vámi sdílíme článek týkající se již netrpělivě očekávané výzvy z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, Úspory energie. Zaměřili jsme se na informace, které již v tuto chvíli o výzvě víme, a připomínáme základní kroky, na které je potřeba se předem připravit.

Následně z více než 350 aktuálně otevřených výzev představujeme I. výzvu Digitální vysokokapacitní sítě z komponenty 1.3. Národního plánu obnovy. Tématu úspor energií se budeme věnovat i u výzvy č. 1/2022 – Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu. V závěru se můžete dozvědět více informací o podpoře průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje z programu TREND a jeho 6. veřejné soutěži.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete s předstihem v naší aplikaci Dotační Manager.

Inspirativní čtení a slunečné jarní dny vám přeje redakce Dotačních Novin.

   

Už jste slyšeli o blížící se výzvě z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, programu Úspory energie? Přestože v tuto chvíli jsou k dispozici pouze předběžné informace, v našem článku Dotačních Novin přinášíme informace, na co se můžeme těšit a na co je potřeba se připravit v případě zájmu o investice do úspor energií.

Více informací
Cílem výzvy je vybudování sítí s velmi vysokou kapacitou („vysokokapacitních sítí“ či „VHCN“), jež umožní spolehlivý přístup k službám elektronických komunikací pro přístup k internetu koncovým uživatelům se zvláštním zaměřením na venkovské oblasti.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Modernizace stávající infrastruktury sítí pro přístup k internetu; budování nových sítí s parametry pevných sítí VHCN.

ŽADATEL:
Podnikatelský subjekt bez ohledu na velikost, který má oprávnění k podnikání odpovídající podporované ekonomické činnosti, kategorie CZ-NACE 610000 Telekomunikační činnosti (610000 až 619000).

VÝŠE PODPORY:
Do 80 % z celkových způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 28. 4. 2022 do 31. 8. 2022.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Dotace je určena na zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu a opatření nezbytných pro snižování energetické náročnosti.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Dotace se vztahuje zejména na tvorbu dokumentů, organizaci, přípravu systémů pro monitorování a vyhodnocování spotřeby energie a zavedení systému energetického managementu do praxe.

ŽADATEL:
Veřejnoprávní právnické osoby, obchodní korporace – akciová společnost, družstvo, společnost s ručením omezeným, veřejná obchodní společnost.

VÝŠE PODPORY:
Maximální výše způsobilých výdajů 90 %, max. 500 tis. Kč. .

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 4. 4. 2022 do 31. 8. 2022.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Program TREND Ministerstva průmyslu a obchodu je zaměřen zejména na zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Podpořeny budou projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž cílem je zavedení výsledků do praxe, zejména do průmyslové výroby a do nabídky produktů na trhu, projekty rozvíjející nové technologie a materiály, zvyšující míru automatizace a robotizace a využití digitálních technologií. Dotace je možné čerpat na mzdy, náklady na stroje a materiál, smluvní výzkum a režijní náklady.

ŽADATEL:
Podniky všech velikostí a výzkumné organizace.

VÝŠE PODPORY:
Maximální intenzita podpory je 70 %, max. 25 mil. Kč.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 28. 4. 2022 do 16. 6. 2022.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?


Vyzkoušejte Dotační Manager
a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.

   

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CCF RESEARCH, a.s.

FacebookLinkedinE-mail

Copyright © 2022 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny

logo