Pro správné zobrazení povolte obrázky ↑

Dotační služby
Monitoring dotací
O SPOLEČNOSTI

Vážení čtenáři,

z více než 282 otevřených výzev pro veřejný sektor představujeme především dotaci na regeneraci brownfieldů pro podnikatelské využití, jejímž cílem je odstranění brownfieldů a umožnit tak následné využití těchto nemovitostí převážně pro podnikání. Dále se můžete dozvědět více informací o příspěvcích zoologickým zahradám nebo o dotacích pro zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů.  Závěr Dotačních Novin je věnován dotacím s cílem rozšíření ubytovacích kapacit v nouzových ubytovacích zařízení pro naléhavé potřeby bydlení uprchlíků z Ukrajiny.  

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete s předstihem v naší aplikaci Dotační Manager.

Inspirativní čtení a slunečné jarní dny vám přeje redakce Dotačních Novin. 

 

Cílem programu je poskytnout podporu městům, obcím a krajům na odstranění brownfieldů a umožnit následné využití těchto nemovitostí převážně pro podnikání.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Investiční a neinvestiční (demolice, opravy) výdaje přímo související s přípravou a realizací projektu. Liší se podle typu projektu (renovace/demolice a nová výstavba).

ŽADATEL:
Města, městské části, obce a kraje.

VÝŠE PODPORY:
Maximálně 10 mil. EUR.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 21. 3. 2022 do 31. 12. 2023.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Cílem Programu je přispět k naplňování poslání zoologických zahrad, kterým je snaha přispět k zachování biologické rozmanitosti volně žijících živočichů jejich chovem v lidské péči, se zvláštním zřetelem na záchranu ohrožených druhů, jakož i výchova veřejnosti k ochraně přírody.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Chov ohrožených druhů světové fauny v českých zoologických zahradách. Zapojení českých zoologických zahrad do systému ochrany přírody České republiky a na podporu členství a účasti českých zoologických zahrad v mezinárodních organizacích.

ŽADATEL:
Provozovatel zoologické zahrady, který je držitelem platné licence k provozování zoologické zahrady.

VÝŠE PODPORY:
Maximálně do výše 80 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 15. 5. 2022.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce a na mzdové výdaje a zákonné pojistné člena.

ŽADATEL:
Obec, zřizovatel jednotky SDH obce.

VÝŠE PODPORY:
Až do výše 300 tis. Kč.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 10. května 2022.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Cílem výzvy je rozšířit ubytovací kapacity v nouzovém ubytování pro naléhavé potřeby bydlení uprchlíků z Ukrajiny. Nouzové ubytování je cílové skupině poskytováno bezplatně, není-li dále stanoveno jinak.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Provedení údržby nebo stavební úpravy (opravy, rekonstrukce) za účelem nouzového ubytování cílové skupiny v rodinných domech nebo v bytových jednotkách v bytových nebo rodinných domech.

ŽADATEL:
Obce, kraje, hlavní město Praha a městské části hlavního města Prahy.

VÝŠE PODPORY:
Maximálně do výše 85 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 20. dubna 2022 do 31. května 2022.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?


Vyzkoušejte Dotační Manager
a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.

   

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CCF RESEARCH, a.s.

FacebookLinkedinE-mail

Copyright © 2022 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny

logo