O SPOLEČNOSTI
DOTAČNÍ PROCES

Vážení čtenáři,

v posledních letech postupně roste zájem o fotovoltaické elektrárny, které jsou pro mnoho podnikatelských subjektů elegantním řešením energetické úspory. Zároveň také stoupá zájem o efektivnější a ekologičtější zacházení s odpady a druhotnými surovinami. Proto vám v úvodu Dotačních novin přinášíme dva články o nově vyhlášených a velmi žádaných dotačních výzvách. V prvním článku srovnáváme dotační možnosti na fotovoltaické elektrárny. V druhém článku potom přinášíme informace o výzvě s názvem Cirkulární řešení v podnicích.

Následně z více než 261 aktuálně otevřených výzev připomínáme dvě zajímavé výzvy s názvy Digitální podnik a Virtuální podnik na podporu nákupu špičkových ICT technologií a představujeme nově vyhlášenou šestou veřejnou soutěž z programu Prostředí pro život.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete s předstihem v naší aplikaci VIP Dotační Manager.

Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.

   

Láká vás možnost levnější elektrické energie prostřednictvím fotovoltaických elektráren? Dobrou zprávou je, že fotovoltaické elektrárny je možné podpořit také dotačně. Na podporu FVE bylo vyhlášeno hned několik výzev. Jaké jsou hlavní rozdíly mezi těmito výzvami nebo co mají naopak společného, se dozvíte v našem aktuálním článku.

Více informací
   

V rámci Národního plánu obnovy je připravena až 1 miliarda korun ve výzvě Cirkulární řešení v podnicích, jejímž cílem je podpořit urychlení přechodu od lineární ekonomiky na oběhové hospodářství a předcházet tak vzniku odpadů či zlepšit recyklační infrastrukturu, omezit plýtvání druhotnými surovinami nebo zvýšit surovinovou bezpečnost v České republice.

Více informací
Cílem těchto výzev je zvyšování digitální úrovně v podnicích na českém trhu a podpora zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Informační a manažerské systémy jako jsou např. ERP, MES nebo MIS systémy, robotické autonomní stroje, servery, informační a výrobní terminály, vybudování LAN sítě, operační systémy, softwary, docházkové systémy apod.

ŽADATEL:
Malé, střední i velké podniky na celém území ČR.

VÝŠE PODPORY:
20–60 % dle velikosti podniku.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 16. 6. 2022 do 16. 9. 2022.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Cílem programu Prostředí pro život je přinést nová řešení a stabilizovat a rozšířit znalostní základnu, která výrazně přispěje k zajištění zdravého a kvalitního životního prostředí v České republice a minimalizuje negativní dopady lidské činnosti.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Projekty zaměřené na řešení témat s místními, regionálními a celospolečenskými dopady, dále projekty zaměřené na environmentální technologie a ekoinovace, projekty orientované na zmírnění dopadů klimatických změn a ochranu přírodních zdrojů.

ŽADATEL:
Výzkumné organizace, podniky, organizační složky státu.

VÝŠE PODPORY:
80–85 % na jeden projekt.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 30. 6. 2022 do 14. 9. 2022.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?


Vyzkoušejte VIP Dotační manager a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.

   

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CCF RESEARCH, a.s.

FacebookLinkedinE-mail

Copyright © 2022 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny

logo