O SPOLEČNOSTI
DOTAČNÍ PROCES

Vážení čtenáři,

s nastupujícím novým rokem jsme opět nezaháleli a připravili jsme pro vás přehled zajímavých dotačních tipů na podporu vašich projektů. Protože nám záleží na životním prostředí, připravili jsme pro vás článek o výzvě z Operačního programu Životní prostředí, která se zaměřuje na budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů — tzv. re-use center či nákupu kompostérů.

Následně z více než 578 aktuálně otevřených výzev pro veřejný sektor pro vás vybíráme výzvu z Operačního programu Zaměstnanost plus, kterou můžete využít na podporu sociálního začleňování osob v bytové nouzi. Dále potom potěšíme sportovce tipem na výzvu pro sportovní organizace olympijského a paralympijského hnutí nebo v závěru Dotačních novin se dozvíte více o podpoře JSDHO a ostatních složek IZS v Ústeckém kraji.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete s předstihem v naší aplikaci VIP Dotační manager.

Inspirativní čtení a úspěšný vstup do nového roku 2023 vám přeje redakce Dotačních novin. 

   

Jednou z rozhodně zajímavých výzev, která byla v posledních dnech vyhlášena, je výzva z Operačního programu Životní prostředí, která se zaměřuje na budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů a kde je možné získat až 85% dotaci na pořízení kompostérů a opakovaně použitelného nádobí a obalů nebo vybudování re-use center, která řeší opětovné použití výrobků včetně aktivit pro opravy a prodlužování životnosti výrobků. Příjem žádostí započal již před Vánocemi, tak pokud vás výzva zaujala, neváhejte se pustit do čtení.

Více informací
Cílem výzvy je podpora sociálního začleňování osob v bytové nouzi a bytovou nouzí ohrožených spočívající v přímé podpoře cílové skupiny.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Podporu lze využít na sociální začleňování osob v bytové nouzi jako je podpora zabydlovaní a podpora bydlení nebo podpora integrovaného řešení.

ŽADATEL:
Obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované obcemi, organizace zřizované kraji, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, spolky, ústavy, nadace, poskytovatelé sociálních služeb.

VÝŠE PODPORY:
Max. 25 mil. Kč na projekt z celkových způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 20. 12. 2022 do 30. 05. 2023.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Cílem výzvy je podpora a na zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce zastřešující sportovní organizace reprezentující olympijské nebo paralympijské hnutí v České republice.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Podporu lze využít na zabezpečení a rozvoj olympijského a paralympijského hnutí v ČR, na zabezpečení sportovní reprezentace České republiky ve vztahu k aktivitám a akcím Mezinárodního olympijského výboru, Evropského olympijského výboru nebo Mezinárodního paralympijského výboru a na propagaci sportu, olympijských a paralympijských principů a hodnot, zdraví prospěšných pohybových aktivit a zdravého životního stylu.

ŽADATEL:
Sportovní organizace, které mají právní formu spolku a jsou zapsány v Rejstříku sportu a eviduje v něm sdružené/členské zastřešované sportovní organizace.

VÝŠE PODPORY:
Max. 100 % z celkových způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 28.12.2022 do 31.01.2023.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Cílem výzvy je podpora nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Dotaci lze využít dle tematického zadání na nákup nové cisternové automobilové stříkačky, na výstavbu nebo rekonstrukce požárních zbrojnic, nákup nového dopravního automobilu, vybavení jednotek SDH obcí osobními ochrannými prostředky a věcnými prostředky požární ochrany.

ŽADATEL:
Obce, které jsou zřizovatelem jednotky SDH, obce které jsou zřizovatelem Obecní nebo Městské policie, spolky působící na poli požární ochrany a ochrany obyvatelstva nebo veřejně prospěné organizace působící na poli požární ochrany a ochrany obyvatelstva, ostatní složky IZS dle zákona č. 239/2000 sb. (dle tematického zadání).

VÝŠE PODPORY:
Dle tematického zadání, max. 1,5 mil. Kč ze způsobilých nákladů na projekt.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 01.02.2023 do 24.02.2023.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?


Vyzkoušejte VIP Dotační manager a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.

   

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CCF RESEARCH, a.s.

FacebookLinkedinE-mail

Copyright © 2022 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny

logo