O SPOLEČNOSTI
DOTAČNÍ PROCES

Vážení čtenáři,

s nastupujícím novým rokem jsme opět nezaháleli a připravili přehled zajímavých dotačních tipů na podporu vašich projektů. V úvodu Dotačních novin si tak můžete přečíst nejnovější článek z našeho pera, kde jsme tentokrát zabrousili do zveřejněného harmonogramu plánovaných výzev Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 na rok 2023, konkrétně na 34. a 35. výzvu. Výzvy se společně doplňují a jejich cílem je pomoci trvalému odstranění znečištění horninového prostředí a tedy odstraňování starých ekologických zátěží.

Dále z více než 409 aktuálně otevřených výzev pro soukromý sektor vybíráme výzvu Ministerstva kultury, která je určena vlastníkům kulturních památek a kde je možné získat dotaci na obnovu památkových objektů, jako jsou např. chalupy či zámečky. Dále vás informujeme o výzvě Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, která vypsala výzvu na podporu přírodních stanovišť a druhů a péče o nejcennější části přírody a krajiny. Poslední výzva, kterou vám představujeme, je zacílena do Libereckého kraje a jedná se o podporu zemědělství, včelařství a lokální produkce.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete s předstihem v naší aplikaci VIP Dotační manager.

Inspirativní čtení a úspěšný vstup do nového roku 2023 vám přeje redakce Dotačních novin.

.
   

V našem článku Dotačních novin jsme se zaměřili na podporu snižování počtu prioritních lokalit se starými ekologickými zátěžemi v České republice. Jedná se o 34. výzvu s názvem Průzkum rozsahu znečištění horninového prostředí a rizik s ním spojených, včetně návrhu efektivního řešení a 35. výzvu s názvem Odstranění rizik kontaminace ohrožující lidské zdraví, vodní zdroje nebo ekosystémy a rekultivace starých skládek. Chcete se dozvědět, co mají tyto výzvy společné? Více v článku.

Více informací
Cílem výzvy je podpora obnovy a zachování kulturních památek, které se nacházejí na území vesnických památkových rezervací a zón.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Podporu lze čerpat na obnovu a zachování kulturních památek, zejména památek lidové architektury, jakými jsou například zemědělské usedlosti, chalupy, kapličky, boží muka, ale i ve prospěch obnovy a zachování venkovských kostelů, zámečků, tvrzí, technických děl, soch a pomníků, zahrad apod.

ŽADATEL:
Vlastník kulturní památky bez ohledu na typ vlastnictví.

VÝŠE PODPORY:
Max. 80 % ze smluvní ceny díla nebo z ceny nakoupeného a v daném kalendářním roce zabudovaného stavebního materiálu (pokud jde o obnovu prováděnou svépomocí).

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 31. 1. 2023.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Cílem výzvy je podpora posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Podporu lze čerpat na péči o přírodní stanoviště, ohrožené druhy a chráněná území, omezení šíření invazivních nepůvodních a expanzivních druhů a návštěvnickou infrastrukturu sloužící k usměrnění návštěvníků v chráněných územích a zvýšení povědomí o problematice ochrany přírody.

ŽADATEL:
Fyzická osoba podnikají, fyzická osoba nepodnikající, obchodní společnosti a korporace, církve a náboženské společnosti, obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, neziskové organizace, školy ad.

VÝŠE PODPORY:
Max. 100 % do výše nákladů obvyklých opatření a max. 200 000 EUR.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 15. 12. 2022 do 31. 10. 2023.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Cílem výzvy je podpora včelařství a zlepšení opylovací služby včelstev, rozvoje zemědělství, zpracování místní produkce pro lokální trh, prodeje ze dvora, barterového obchodu a komunitně podporovaného zemědělství a zachování a obnovy krajinného rázu a venkovského charakteru nemovitostí v Libereckém kraji.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Podporu lze čerpat například na výměnu starých úlů za nové, výsadbu neinvazivních včelařských dřevin a bylin, šlechtitelské chovy včel, vybavení a služby vedoucí k propojení rostlinné a živočišné produkce s cílem zvýšení organické složky v půdě, přechod od konvenčního k udržitelnému hospodaření s důrazem na hospodárné využit materiálů, recyklaci a úsporu energií, protierozní opatření, rozdělení svažitých pozemků remízem, zkvalitňování půdy, skladovací prostory, zázemí pro prodej, úpravu budovy na prodejnu, vybavení prodejny, obnovu mlatových cest a alejí, drobné opravy statku, rozvoj rodinných farem, obnovu sadů původních ovocných odrůd apod.

ŽADATEL:
Fyzická osoba, OSVČ, nezisková organizace nebo mikropodnik.

VÝŠE PODPORY:
Max. 70 % (dle účelu podpory) z celkových způsobilých výdajů a max. 300 000 Kč na projekt.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 1. 2. 2023 do 31. 5. 2023.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?


Vyzkoušejte VIP Dotační manager a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.

   

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CCF RESEARCH, a.s.

FacebookLinkedinE-mail

Copyright © 2022 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny

logo