O SPOLEČNOSTI
DOTAČNÍ PROCES

Vážení čtenáři,

i v tomto podzimním období pro vás neustále hlídáme veškeré dotační možnosti a s radostí vás informujeme o všech novinkách, které vám mohou pomoci dokončit právě váš projekt. V tomto čísle Dotačních novin jsme si pro vás připravili článek, kde shrnujeme harmonogram plánovaných výzev v oblasti zdravotnictví v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na rok 2023 a co od těchto výzev můžete očekávat. 

Následně z více než 467 otevřených výzev pro veřejný sektor pro vás vybíráme informace o výzvě opět Integrovaného regionálního operačního programu na podporu výstavby a modernizace komunikací pro cyklisty. Dále se potom můžete dozvědět více o podpoře na obnovu movitých kulturních památek z Ministerstva kultury ČR nebo v neposlední řade financování, které lze využít na tvorbu a úpravy veřejných prostranství se zastoupením zeleně.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete s předstihem v naší aplikaci VIP Dotační manager.

Inspirativní čtení a krásné podzimní dny vám přeje redakce Dotačních novin. 

   

Potřeba kvalitního a dostupného zdravotnictví se ukazuje čím dál tím více jako velice palčivá, a to především ve stínu nedávných událostí souvisejících s pandemií COVID. Na oblast zdravotnictví jsme se proto zaměřili v našem nejnovějším článku, kde jsme připravili harmonogram výzev z této oblasti plánovaných na rok 2023 v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Více informací
Jedná se o výzvy 35. a 36., které se od sebe odlišují pouze dle kategorie regionů – rozdělení na území méně rozvinutých a přechodových regionů. Cílem výzev je podpora udržitelné multimodální městské mobility  rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství. 

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Dotaci lze čerpat na výstavby, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a službami včetně doprovodné infrastruktury, dále na hlavních trasách cyklistické dopravy ČR a trasách s vysokou intenzitou dopravy.

ŽADATEL:
Kraje; obce; dobrovolné svazky obcí; organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí.

VÝŠE PODPORY:
Max. 50 mil. Kč z celkových způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 11. 10. 2022 do 27. 09. 2023.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Cílem výzvy je obnova kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech našich historických měst, prohlášených za památkové rezervace a památkové zóny.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Podporu lze využít na obnovu movitých kulturních památek nebo památek pevně spojených se stavbou, jako jsou např. oltáře či varhany.

ŽADATEL:
Vlastníci kulturních nemovitých památek jako jsou obce, města či fyzické a právnické osoby.

VÝŠE PODPORY:
Max. 100 % z celkových způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 15. 11. 2022.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Cílem výzvy je podpora výsadby stromů, obnovy a zřizování zelených prvků a lepšího hospodaření s vodou, a to především v urbanizovaném prostředí nebo v jeho blízkosti a které povedou ke zmírnění projevů změn klimatu na lokální úrovni. 

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Dotaci lze využít na tvorbu a úpravy veřejných prostranství jako jsou parky, náměstí, návsi, ulice; přírodních zahrad u škol, školek a veřejných budov; produkčních komunitních zahrad, políček nebo školských zahrad; přírodních lokalit jako jsou remízky, mez, trvalé travní porosty) ad.

ŽADATEL:
Obce a svazky obcí; spolky; ústavy; obecně prospěšné společnosti; církevní právnické osoby; příspěvkové organizace; společenství vlastníků jednotek družstva, školské právnické osoby.

VÝŠE PODPORY:
Max. 140 tis. Kč z celkových způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 30. 11. 2022.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?


Vyzkoušejte VIP Dotační manager a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.

   

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CCF RESEARCH, a.s.

FacebookLinkedinE-mail

Copyright © 2022 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny

logo