O SPOLEČNOSTI
DOTAČNÍ PROCES

Vážení čtenáři,

v úvodu Dotačních novin pro soukromý sektor s vámi sdílíme článek týkající se výzvy I. Úspory vody v průmyslu z komponenty 2.7 Cirkulární ekonomika, recyklace a průmyslová voda z Národního plánu obnovy. V článku shrnujeme vše, co byste o této výzvě měli vědět a přibližujeme náležitosti, na které byste neměli zapomenout, pokud se pustíte do přípravy projektu. 

Následně z více než 316 aktuálně otevřených výzev představujeme program TREND a jeho 6. veřejnou soutěž, který podporuje zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích. Dále referujeme o výzvě I. Modernizace distribuce tepla v systémech dálkového vytápění a závěr Dotačních novin je věnován CzechInvestu a jeho podnikatelskému inkubátoru ESA BIC Czech Republic, jehož cílem je pomoci začínajícím podnikatelským projektům při jejich vstupu na trh doma i v zahraničí. 

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete s předstihem v naší aplikaci VIP Dotační manager.

Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.

 
   

Úplnou novinkou mezi dotačními tituly je výzva I. Úspory vody v průmyslu z komponenty 2.7 Cirkulární ekonomika, recyklace a průmyslová voda otevřená v rámci Národního plánu obnovy. Finanční prostředky jsou alokovány v celkové výši 1 miliardy korun a my vám v článku níže přinášíme všechny důležité informace a co vše je potřeba připravit k žádosti o podporu.

Více informací
Program podporuje projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž cílem je zavedení výsledků do praxe, zejména do průmyslové výroby a do nabídky produktů na trhu. 

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Osobní náklady, náklady na subdodávky, ostatní přímé náklady (materiál, drobný hmotný i nehmotný majetek, cestovné apod.), nepřímé náklady (energie, kancelářské potřeby, účetní služby apod.).

ŽADATEL:
Malé, střední i velké podniky – jako hlavní uchazeč nebo další účastník, výzkumná organizace – pouze jako další účastník.

VÝŠE PODPORY:
Max. 25 mil. Kč.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 28. 4. 2022 do 16. 6. 2022.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Cílem výzvy je modernizace distribuce tepla v systémech dálkového vytápění.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Modernizace distribuce tepla v systémech dálkového vytápění; rozvoj a propojování stávajících soustav zásobování tepelnou energií; instalace a modernizace technologických zařízení souvisejících s distribucí tepelné energie včetně měření a regulace v soustavách zásobování tepelnou energií.

ŽADATEL:
Malé, střední a velké podniky; veřejný sektor včetně podnikatelských subjektů s majetkovou účastí (až do výše 100 %) obcí, měst, krajů a státu.

VÝŠE PODPORY:
Max. 500 mil. Kč.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 5. 5. 2022 do 5. 5. 2023.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Cílem výzvy je rozvíjet začínající podnikatelské projekty a pomáhat jim prosadit se na trhu doma i v zahraničí.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Podporovanými aktivitami jsou technický mentoring, byznys mentoring, networking, technologický transfer, kancelářské prostory, národní a mezinárodní marketing a PR.

ŽADATEL:
Startupy do stáří 5 let, studenti středních a vysokých škol, inovátoři a lidé se zajímavým nápadem, vědecké projekty s obchodním potenciálem, spin-off firmy z akademického a výzkumného prostředí.

VÝŠE PODPORY:
Od 50 000 EUR.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 24. 10. 2022.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?


Vyzkoušejte VIP Dotační manager a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.

   

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CCF RESEARCH, a.s.

FacebookLinkedinE-mail

Copyright © 2022 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny

logo