O SPOLEČNOSTI
DOTAČNÍ PROCES

Vážení čtenáři,

v aktuálních Dotačních novinách pokračujeme s posledními dvěma články z naší slíbené série článků o nově vyhlášených výzvách z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Tentokrát přinášíme informace o výzvách Inovace a Inovační vouchery. Dozvíte se například, na co konkrétně můžete v těchto výzvách čerpat dotaci nebo jak se tyto dvě výzvy liší od dříve vyhlášených výzev v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Následně z více než 261 aktuálně otevřených výzev představujeme výzvu Sanace lokalit s ekologickou zátěží z Operačního programu Životní prostředí nebo informace o dotaci na podporu festivalových projektů realizovaných v ČR z Ministerstva kultury České republiky.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete s předstihem v naší aplikaci VIP Dotační manager.

Inspirativní čtení a krásné podzimní dny vám přeje redakce Dotačních novin.

   

V článku se věnujeme výzvě Inovace z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Pokud máte ukončený výzkum a vývoj (ať už vlastními silami nebo ve spolupráci) nebo jste nakoupili licence či patenty, prostřednictvím této výzvy dostane možnost zavádět své inovované produkty a služby na trh. Hlavním lákadlem je podpora výrobních technologií nebo dokonce až 20 % z celkového rozpočtu může být využito na výrobní, logistické nebo skladovací objekty.

Více informací
   

Výzva Inovační vouchery – Ochrana práv průmyslového vlastnictví se soustředí na úhradu nákladů poté, kdy mají potenciální žadatelé již podanou přihlášku vynálezu, ochranné známky, užitného vzoru nebo průmyslového vzoru u příslušného úřadu. Na co lze dotaci konkrétně čerpat nebo jaké změny jsme v této výzvě zaznamenali oproti předchozí vyhlášené výzvě, se dozvíte v našem článku.

Více informací
Cílem výzvy je podpořit projekty, které řeší odstranění kontaminace z různých složek životního prostředí – z podzemních či povrchových vod, sedimentů, horninového prostředí či půdního vzduchu.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Podporu lze čerpat na odstranění rizik kontaminace ohrožující lidské zdraví, vodní zdroje nebo ekosystémy a rekultivace starých skládek a na sanace nejvážněji kontaminovaných lokalit.

ŽADATEL:
Fyzické osoby nepodnikající, fyzické osoby podnikající, obchodní společnosti a družstva, kraje, obce, státní podniky, organizační složky státu, dobrovolné svazky obcí, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, výzkumné instituce, vysoké školy, školy a školská zařízení, nadace, nadační fondy, církve a náboženské společnosti, městské části hl. města Prahy, zájmová sdružení právnických osob ad.

VÝŠE PODPORY:
Max. 85 % z celkových způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 7. 9. 2022 do 18. 1. 2023.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Cílem výzvy je podpora festivalových projektů realizovaných v České republice, které mají zásadní význam pro daný umělecký obor a podporují vnímání České republiky jako významné kulturní destinace a rovný přístup občanů ke kulturnímu bohatství.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Podporu lze čerpat na neinvestiční výdaje související s realizací předkládaných projektů jako například mzdové náklady zaměstnanců vč. pojištění, umělecké honoráře, náklady na služby (nájem prostor souvisejících s realizací projektů, nájem kancelářských prostor, nájem techniky, doprava, kancelářské potřeby apod.), cestovné, náklady na propagaci, autorské poplatky ad.

ŽADATEL:
Fyzické a právnické osoby působící v oblasti kultury (s výjimkou státních příspěvkových organizací MK).

VÝŠE PODPORY:
Max. 70 % z celkových způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 31. 10. 2022.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?


Vyzkoušejte VIP Dotační manager a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.

   

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CCF RESEARCH, a.s.

FacebookLinkedinE-mail

Copyright © 2022 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny

logo