O SPOLEČNOSTI
DOTAČNÍ PROCES

Vážení čtenáři,

v úvodu Dotačních novin vám tentokrát přinášíme hned dva články věnované nejžádanějším dotačním výzvám. V prvním článku představíme I. výzvu Digitální podnik a I. výzvu Virtuální podnik, které podporují nákup nových ICT technologií. V druhém článku jsme se pak zaměřili na program The Country for the Future, jenž je orientován na zavádění inovací v malých a středních podnicích.

Následně z více než 302 aktuálně otevřených výzev představujeme program zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé podnikatele v Jihočeském kraji a dále pak výzvu na podporu zadržování vody v lese.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete s předstihem v naší aplikaci VIP Dotační manager. 

Inspirativní čtení a příjemně strávené léto vám přeje redakce Dotačních novin.

   

Dotační výzvy na podporu digitalizace se stávají čím dál tím víc populární a tak jsme pro vás připravili článek se souhrnem nejdůležitějších informací, které by vás neměly minout.

Více informací
   

Dne 15. 6. 2022 byla Ministerstvem průmyslu a obchodu vyhlášena 4. veřejná soutěž programu The Country for the Future, který je určen na podporu zavádění inovací. Projekty mohou být zaměřeny na inovaci produktu, inovaci postupu (procesu výroby/poskytování služby) nebo organizační inovaci, případně libovolnou kombinaci všech tří uvedených typů, pokud budou tvořit logický celek. Žádosti o podporu je možné podávat do 5. 8. 2022. Více informací se dozvíte v článku.

Více informací
Cílem programu je pomocí podpory ve formě zvýhodněných úvěrů umožnit realizaci podnikatelských projektů malých podnikatelů v Jihočeském kraji.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Pořízení a rekonstrukce dlouhodobého hmotného majetku; pořízení dlouhodobého nehmotného majetku; pořízení zásob včetně drobného hmotného majetku; pořízení drobného nehmotného majetku.

ŽADATEL:
Malí podnikatelé v rámci Jihočeského kraje.

VÝŠE PODPORY:
Ve formě zvýhodněného regionálního úvěru ve výši až 1 mil. Kč s pevnou úrokovou sazbou 3 % p. a.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 16. 7. 2022 do 15. 7. 2023.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Cílem výzvy je posílení retenční schopnosti lesů prostřednictvím realizace šetrných lesotechnických opatření, která přispívají ke zlepšení půdních, vodních a mikroklimatických poměrů, k tlumení zrychlené eroze, k úpravě vodního režimu lesních půd a ochranně bystřinných povodí.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Podporovanými aktivitami jsou vybudování lesotechnických opatření malého rozsahu, jako jsou maloplošné vodní nádrže v lesích, hrazení bystřin a úpravy koryta na vodních tocích v lesích.

ŽADATEL:
Vlastníci a držitelé lesů, správci drobných vodních toků.

VÝŠE PODPORY:
Až do 100 %.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Průběžně do roku 2023.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?


Vyzkoušejte VIP Dotační manager a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.

   

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CCF RESEARCH, a.s.

FacebookLinkedinE-mail

Copyright © 2022 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny

logo