O SPOLEČNOSTI
DOTAČNÍ PROCES

Vážení čtenáři,

v novém čísle Dotačních novin vám přinášíme článek zaměřený na výuku z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) se zaměřením na navýšení kapacit či rekonstrukci mateřských škol, která se na první pohled může zdát jako jedinečná dotační příležitost, ale která může žadateli zamotat hlavu. V článku se dozvíte, na koho je výzva cílena a další podmínky výzvy. 

Následně z více než 308 otevřených výzev pro veřejný sektor pro vás vybíráme informace o výzvě z Národního plánu obnovy na podporu budování dětských skupin, nebo o výzvě zacílené na energetické úspory ve veřejné infrastruktuře a závěr Dotačních novin je věnován výzvě z Operačního programu Zaměstnanost plus na podporu sociálního začleňování ve vyloučených lokalitách. 

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete s předstihem v naší aplikaci VIP Dotační manager. 

Inspirativní čtení a příjemně strávené léto vám přeje redakce Dotačních novin.

   

Dne 23. 8. 2022 byly vyhlášeny dvě výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na podporu rekonstrukce či navýšení kapacit mateřských škol. Co se na první pohled může zdát jako ideální dotační příležitost, ovšem skrývá několik omezení, která mohou váš záměr snadno zhatit. V našem článku se dozvíte, na koho je tato výzva zacílená, kterých regionů se týká a jaké jsou vaše šance v případě zájmu o dotaci.

Více informací
Cílem výzvy je zajištění dostatečné kapacity míst pro nejmenší děti v dětských skupinách a jejich zajištění finanční dostupnosti a zvýšení kvality poskytovaných služeb. 

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Dotaci lze čerpat na nákup nemovitostí, novou výstavbu, nákup či rekonstrukce budov, a to za účelem zvýšení kapacity dětských skupin.

ŽADATEL:
Kraje, města a obce, dobrovolné svazky obcí, církve a církevní organizace, právnické nebo fyzické osoby, spolky, ústavy, nadace a nadační fondy, organizační složky státu, obecně prospěšné společnosti ad.

VÝŠE PODPORY:
100 % dotace z celkových způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 20. 4. 2022 do 30. 11. 2022.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KOZULTOVAT ZÁMĚR
   

Cílem výzvy je zvýšení energetické účinnosti v gastro provozech a prádelnách v sektorech zdravotnictví, školství a v sociálních službách.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Podporu lze využít na snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti gastro provozů, prádelen a u dalších technologických zařízení ve veřejných budovách a infrastruktuře.

ŽADATEL:
Kraje, obce, městské části hl. města Praha, města, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, organizační složky státu, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy, školy a školská zařízení, nadace a nadační fondy ad.

VÝŠE PODPORY:
Max. 50 % z celkových způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 24. 8. 2022 do 31. 5. 2023.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Cílem výzvy je podpora sociálního začleňování osob a skupin osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených. 

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Dotaci lze využít na podporu komunitní práce, sociální služby, ohrožených rodin s dětmi, prevenci kriminality, bezpečnosti a veřejného pořádku, služeb pro osoby závislé či závislosti ohrožené, zaměstnatelnost osob, prevenci zdraví či na podporu participativních metod práce s cílovou skupinou a na boj s diskriminací.

ŽADATEL:
Nestátní neziskové organizace, městské části hl. města Praha, příspěvkové organizace zřizované kraji a obcemi, dobrovolné svazky obcí, poskytovatelé sociálních služeb, poskytovatelé zdravotnických služeb, vysoké školy.

VÝŠE PODPORY:
Max. 15 mil. z celkových způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 29. 8. 2022 do 8. 12. 2023.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?


Vyzkoušejte VIP Dotační manager a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.

   

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CCF RESEARCH, a.s.

FacebookLinkedinE-mail

Copyright © 2022 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny

logo