O SPOLEČNOSTI
DOTAČNÍ PROCES

Vážení čtenáři,

v polovině srpna jsme se dočkali skutečné laviny nově vyhlášených výzev v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Čekají tak na vás články ke dvěma výzvám, které v minulosti v Operačním programu Podnikání a inovace byly jedny z těch nejoblíbenějších, a to na podporu energetických opatření a podporu k získávání znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií či služeb prostřednictvím výzkumu a vývoje.

Následně z více než 261 aktuálně otevřených výzev představujeme výzvu Ochrana ozonové vrstvy a klimatického systému, která má za cíl snížit pravděpodobnost vypouštění škodlivých látek do ovzduší, a výzvu Třídění a dotřiďování odpadů z Operačního programu Životní prostředí.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete s předstihem v naší aplikaci VIP Dotační manager.

Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.

   

O výzvě Úspory energie z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) jsme již několikrát referovali. Dne 15. 8. 2022 jsme se po dlouhém čekání a několika odkladech konečně dočkali jejího vyhlášení. V článku přinášíme souhrn těch nejdůležitějších informací a přehled hlavních rozdílů nové výzvy oproti poslední vyhlášené z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Více informací
   

V sérii článků týkajících se nově vyhlášených výzev pokračujeme článkem o výzvě Aplikace, která plně navazuje na předchozí stejnojmennou výzvu z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Co zůstalo stejné a jaké jsou novinky?

Více informací
Cílem výzvy je snížit pravděpodobnost vypouštění látek poškozujících ozonovou vrstvu Země a fluorovaných skleníkových plynů do ovzduší.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Podporu lze čerpat na vybavení sběrného místa pro znovuzískávání a sběr fluorovaných skleníkových plynů za účelem jejich dalšího zpracování, zejména recyklaci či regeneraci, na zneškodnění látek poškozujících ozonovou vrstvu Země či na užití látek s nulovým potenciálem poškozování ozonové vrstvy.

ŽADATEL:
Právnické osoby, které mají platnou certifikaci podle § 10 odst. 1 nebo odst. 2 zákona č. 73/2012 Sb., v platném znění.

VÝŠE PODPORY:
Max. 85 % z celkových způsobilých výdajů na vybavení sběrného místa; 270 Kč za 1 kg sebrané látky poškozující ozonovou vrstvu a 350 Kč za 1 kg zneškodněné látky.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 11. 4. 2022 do 31. 10. 2022.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Cílem výzvy je podpora řešení separace ostatních odpadů, energetického využití odpadů anebo podpora sběru a nakládání s nebezpečnými odpady.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Podporu lze čerpat na výstavbu nebo modernizaci třídících a dotřiďovácích linek pro separaci odpadů, odpadových bioplynových stanic nebo na zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně těch zdravotnických.

ŽADATEL:
Obchodní společnosti a družstva, kraje, obce, státní podniky, organizační složky státu, dobrovolné svazky obcí, veřejnoprávní instituce, výzkumné organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nadace, nadační fondy, církve a náboženské společnosti, městské části hl. města Praha, zájmová sdružení právnických osob ad.

VÝŠE PODPORY:
Max. 85 % z celkových způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 7. 9. 2022 do 30. 12. 2022.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?


Vyzkoušejte VIP Dotační manager a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.

   

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CCF RESEARCH, a.s.

FacebookLinkedinE-mail

Copyright © 2022 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny

logo