O SPOLEČNOSTI
DOTAČNÍ PROCES

Vážení čtenáři, 

v uplynulém měsíci jsme se konečně dočkali schválení Integrovaného regionálního operačního programu, což pro nás znamená, že jsou nám již známé bližší informace k jednotlivým podporovaným aktivitám, ale také harmonogram vyhlášení výzev. Harmonogramu na rok 2022 se věnuje náš nejnovější článek, který vám přinášíme hned v úvodu Dotačních novin. 

Následně z více než 308 otevřených výzev pro veřejný sektor pro vás vybíráme informace o výzvě na podporu malých prodejen na venkově „OBCHŮDEK 2021+“, dále potom z Operačního programu Zaměstnanost plus na podporu sociálního bydlení nebo v závěru Dotačních novin se dozvíte více o podpoře na pořízení nové cisternové automobilní stříkačky pro JSDH obcí.  

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete s předstihem v naší aplikaci VIP Dotační manager. 

Inspirativní čtení a příjemně strávené léto vám přeje redakce Dotačních novin.

   

Po dlouhém a netrpělivém čekání jsme se konečně dočkali nového harmonogramu výzev Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na rok 2022 a čekání se skutečně vyplatilo, protože do konce roku bude vyhlášeno 70 nových výzev, které budou zahrnovat podporu prakticky celé České republiky. Na co se můžeme těšit? Podrobnosti se dozvíte v našem článku.

Více informací
Záměrem programu je pomoci s udržením provozu maloobchodu v obci do 1000 obyvatel, nebo v obci do 3000 obyvatel, jejíž část/ti obce (místní část) mají do 1000 obyvatel a na jejímž území
se nachází maximálně jedna maloobchodní prodejna s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Podporu lze získat na náklady na zaměstnance, náklady na nájem, vytápění, osvětlení a služby související s prostorami, náklady spojené s telekomunikací a připojením k internetu, spotřebu materiálu jako jsou čistící prostředky, ochranné pomůcky, pracovní oblečení, na úroky z hypotečního úvěru nebo na náklady spojené s bezhotovostní obsluhou.

ŽADATEL:
Kraje mimo území hl. města Prahy.

VÝŠE PODPORY:
Max. 4 mil. Kč na kraj.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 1. 9. 2022 do 15. 10. 2022.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KOZULTOVAT ZÁMĚR
   

Cílem aktivit je zajistit podporu sociálního začleňování osob v bytové nouzi a bytovou nouzí ohrožených spočívající v přímé podpoře cílové skupiny zejména v podpoře zabydlování do bytů s podporou sociální práce a v podpoře integrovaného řešení bytové nouze včetně systémového ukotvení. 

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Dotaci lze získat na podporu bydlení osob v bytové nouzi a bytovou nouzí ohrožených osob nebo na podporu integrovaného řešení.

ŽADATEL:
Nestátní neziskové organizace, obce, městské části hl. města Praha, organizace zřizované kraji, obcemi, městskými částmi hl. města Prahy, dobrovolné svazky obcí, poskytovatelé sociálních služeb.

VÝŠE PODPORY:
Max. 25 mil. Kč způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 30. 5. 2023.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Dotace je určena pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí na pořízení cisternové automobilové stříkačky. 

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Podporu lze využít na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody, nového dopravního automobilu nebo požárního přívěsu pro hašení nebo lze podporu využít na rekonstrukci požární zbrojnice.

ŽADATEL:
Kraje, města a obce, hl. město Praha, svazky obcí, příspěvkové organizace ad.

VÝŠE PODPORY:
Až 70 % ze způsobilých výdajů a max. 4 mil. Kč.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 22. 8. 2022.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?


Vyzkoušejte VIP Dotační manager a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.

   

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CCF RESEARCH, a.s.

FacebookLinkedinE-mail

Copyright © 2022 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny

logo